Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ – Tự trả về từ bên trái –  có khóa

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ – Tự trả về từ bên trái – có khóa

Giá :
Liên hệ

Mã Hàng: YW1K-32CE02

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ – Tự trả về từ bên trái –  có khóa

  • Mã Hàng: YW1K-32CEXX

  • Màu Sắc: Màu Đen

  • Loại tiếp điểm phụ: 1NC, 1NO, 2NC, 2NO, 1NO-1NC

  • Loại: Tự trả về từ bên trái – có khóa

  • Đường kính: 22mm

(Các chữ “X” trong mã hàng trên thay đổi theo số tiếp điểm, trạng thái của công tắc xoay)


Tổng Quan:

Công tắc xoay 3 vị trí Idec ,  ứng dụng chủ yếu trong linh vực điện công nghiệp.Dùng để đóng ngắt mạch điện công nghiệp

Công tắc xoay 3 vị trí Idec chỉ có màu đen,

Link Download Bảng Giá & Catalog Thiết bị điện Idec

Bảng Giá Thiết Bị Điện Idec

download-button-dienhathe

Catalog Thiết Bị Điện Idec

download-button-dienhathe

 


Một số hình ảnh thiết bị điện idec

Nút nhấn Idec – Công tắc xoay 2 vị trí – Công tắc xoay 3 vị trí

nut_nhan_idec_nut_nhan_khong_den cong_tac_idec_cong_tac_xoay_hai_vi_tri cong_tac_idec_cong_tac_xoay_ba_vi_tri
Nút nhấn Idec không đèn loại nhấn nhả-nhấn giữ
Công tắc xoay Idec 2 Vị trí
Công tắc xoay Idec 3 Vị trí

Nút nhấn khẩn Idec – Công tắc xoay 2 vị trí có khóa – Công tắc xoay 3 vị trí có khóa

nut_nhan_idec_nut_dung_khan cong_tac_idec_cong_tac_xoay_hai_vi_tri_co_chia_khoa cong_tac_idec_cong_tac_xoay_ba_vi_tri_co_chia_khoa
Nút dừng khẩn Idec
Công tắc xoay Idec 2 Vị trí có khóa
Công tắc xoay Idec 3 Vị trí có khóa

Phụ Kiện : Tiếp Điểm Phụ – Bóng đèn

 nut_nhan_idec_tiep_diem_phu den_bao_idec_bong_den
Tiếp Điểm phụ cho nhút nhấn & Công tắc
Bóng Đèn

Mã Hàng thiết bị điện Idec

NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN Diễn Giải NÚT NHẤN KHẨN Diễn Giải
YW1B-M1E01(B,G,R,Y,W,S) 1NC, nhấn nhả YW1B-V4E01R 1NC
YW1B-M1E10(B,G,R,Y,W,S) 1NO, nhấn nhả YW1B-V4E02R 2NC
YW1B-M1E02(B,G,R,Y,W,S) 2NC, nhấn nhả YW1B-V4E03R 3NC
YW1B-M1E20(B,G,R,Y,W,S) 2NO, nhấn nhả YW1B-V4E11R 1NO-1NC
YW1B-M1E11(B,G,R,Y,W,S) 1NC-1NO, nhấn nhả YW1B-V4E12R 1NO-2NC
YW1B-A1E01(B,G,R,Y,W,S) 1NC, nhấn giữ YW1B-V4E21R 2NO-1NC
YW1B-A1E10(B,G,R,Y,W,S) 1NO, nhấn giữ
YW1B-A1E02(B,G,R,Y,W,S) 2NC, nhấn giữ
YW1B-A1E20(B,G,R,Y,W,S) 2NO, nhấn giữ
YW1B-A1E11(B,G,R,Y,W,S) 1NC-1NO, nhấn giữ
CÔNG TẮC XOAY 2 VỊ TRÍ (90O) Diễn Giải CÔNG TẮC XOAY CÓ KHÓA 2 VỊ TRÍ (90O) Diễn Giải
YW1S-2E01 1NC, tự giữ YW1K-2AE01 1NC, tự giữ
YW1S-2E10 1NO, tự giữ YW1K-2AE10 1NO, tự giữ
YW1S-2E02 2NC, tự giữ YW1K-2AE02 2NC, tự giữ
YW1S-2E20 2NO, tự giữ YW1K-2AE20 2NO, tự giữ
YW1S-2E11 1NC-1NO, tự giữ YW1K-2AE11 1NC-1NO, tự giữ
YW1S-21E01 1NC, tự trả về từ bên phải YW1K-21BE01 1NC, tự trả về từ bên phải
YW1S-21E10 1NO, tự trả về từ bên phải YW1K-21BE10 1NO, tự trả về từ bên phải
YW1S-21E02 2NC, tự trả về từ bên phải YW1K-21BE02 2NC, tự trả về từ bên phải
YW1S-21E20 2NO, tự trả về từ bên phải YW1K-21BE20 2NO, tự trả về từ bên phải
YW1S-21E11 1NC-1NO, tự trả về từ bên phải YW1K-21BE11 1NC-1NO, tự trả về từ bên phải
CÔNG TẮC XOAY 3 VỊ TRÍ (45O) Diễn Giải CÔNG TẮC XOAY CÓ KHÓA 3 VỊ TRÍ (45O) Diễn Giải
YW1S-3E02 2NC, tự giữ YW1K-3AE02 2NC, tự giữ
YW1S-3E20 2NO, tự giữ YW1K-3AE20 2NO, tự giữ
YW1S-3E11 1NC-1NO, tự giữ YW1K-3AE11 1NC-1NO, tự giữ
YW1S-31E02 2NC, tự trả về từ bên phải YW1K-31BE02 2NC, tự trả về từ bên phải
YW1S-31E20 2NO, tự trả về từ bên phải YW1K-31BE20 2NO, tự trả về từ bên phải
YW1S-31E11 1NC-1NO, tự trả về từ bên phải YW1K-31BE11 1NC-1NO, tự trả về từ bên phải
YW1S-32E02 2NC, tự trả về từ bên trái YW1K-32CE02 2NC, tự trả về từ bên trái
YW1S-32E20 2NO, tự trả về từ bên trái YW1K-32CE20 2NO, tự trả về từ bên trái
YW1S-32E11 1NC-1NO, tự trả về từ bên trái YW1K-32CE11 1NC-1NO, tự trả về từ bên trái
YW1S-33E02 2NC, tự trả về hai bên YW1K-33DE02 2NC, tự trả về hai bên
YW1S-33E20 2NO, tự trả về hai bên YW1K-33DE20 2NO, tự trả về hai bên
YW1S-33E11 1NC-1NO, tự trả về hai bên YW1K-33DE11 1NC-1NO, tự trả về hai bên
BÓNG ĐÈN  Diễn Giải TIẾP ĐIỂM PHỤ  Diễn Giải
LSED-6 (A, R, Y) 6V AC/DC YW-E01 1NC, dùng cho loại YW
LSED-6G 6V AC/DC YW-E10 1NO, dùng cho loại YW
LSED-6 (S, PW) 6V AC/DC YW-EW02 2NC, dùng cho loại YW
LSED-2 (A, R, Y) 24V AC/DC YW-EW20 2NO, dùng cho loại YW
LSED-2G 24V AC/DC YW-EW11 1NC-1NO, dùng cho loại YW
LSED-2 (S, PW) 24V AC/DC
LSED-H (A, R, Y) 110V AC/DC
LSED-HG 110V AC/DC
LSED-H (S, PW) 110V AC/DC
LSED-M3 (A, R, Y) 220V AC/DC
LSED-M3G 220V AC/DC
LSED-M3 (S, PW) 220V AC/DC

 

 

Sản phẩm khác

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ – Tự trả về từ hai bên – có khóa
Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ – Tự trả về từ hai bên – có khóa

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ – Tự trả về từ hai bên – có khóa

Liên hệ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ – Tự...

Liên hệ
Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ – Tự trả về từ bên phải – có khóa
Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ – Tự trả về từ bên phải – có khóa

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ – Tự trả về từ bên phải – có khóa

Liên hệ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ – Tự...

Liên hệ
Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ – Tự giữ có khóa
Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ – Tự giữ có khóa

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ – Tự giữ có khóa

Liên hệ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ – Tự...

Liên hệ
Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ – Tự trả về từ bên phải
Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ – Tự trả về từ bên phải

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ – Tự trả về từ bên phải

Liên hệ

Công tắc xoay 3 vị trí 45 độ – Tự...

Liên hệ

Đối tác toàn cầu