Khám Phá Vũ Trụ

Giả thuyết mới cho câu hỏi: Tại sao loài người tồn tại?

Vật chất tối chịu trách nhiệm đối với sự tồn tại hoặc không tồn tại của bất kể một ai trên Trái Đất này. Loài người chúng ta đến từ đâu và tại sao chúng ta tồn tại? Đáp án cho câu hỏi này phụ thuộc nhiều vào người mà...

Xem tiếp

Đối tác toàn cầu