Phụ Kiện

 • Đầu Cos SC 4-4

  Cos Bít SC Đồng
  Mã Hàng: SC 4-4
  Đường kính lỗ: 4mm
  Chất liệu: Đồng tráng kẽm
  Màu Sắc: Trắng Bạc
  Điện Áp: 380VAC
  Chụp Cos loại nhựa màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen, Xanh Lá Cây)
 • Đầu Cos SC 4-6

  Cos Bít SC Đồng
  Mã Hàng: SC 4-6
  Đường kính lỗ: 6 mm
  Chất liệu: Đồng tráng kẽm
  Màu Sắc: Trắng Bạc
  Điện Áp: 380VAC
  Chụp Cos loại nhựa màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen, Xanh Lá Cây)
 • Đầu Cos SC 6-6

  Cos Bít SC Đồng
  Mã Hàng: SC 6-6
  Đường kính lỗ: 6 mm
  Chất liệu: Đồng tráng kẽm
  Màu Sắc: Trắng Bạc
  Điện Áp: 380VAC
  Chụp Cos loại nhựa màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen, Xanh Lá Cây)
 • Đầu Cos SC 6-8

  Cos Bít SC Đồng
  Mã Hàng: SC 6-8
  Đường kính lỗ: 8 mm
  Chất liệu: Đồng tráng kẽm
  Màu Sắc: Trắng Bạc
  Điện Áp: 380VAC
  Chụp Cos loại nhựa màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen, Xanh Lá Cây)
 • Đầu Cos SC 10-6

  Cos Bít SC Đồng
  Mã Hàng: SC 10-6
  Đường kính lỗ: 6 mm
  Chất liệu: Đồng tráng kẽm
  Màu Sắc: Trắng Bạc
  Điện Áp: 380VAC
  Chụp Cos loại nhựa màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen, Xanh Lá Cây)
 • Đầu Cos SC 10-8

  Cos Bít SC Đồng
  Mã Hàng: SC 10-8
  Đường kính lỗ: 8 mm
  Chất liệu: Đồng tráng kẽm
  Màu Sắc: Trắng Bạc
  Điện Áp: 380VAC
  Chụp Cos loại nhựa màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen, Xanh Lá Cây)
 • Đầu Cos SC 10-10

  Cos Bít SC Đồng
  Mã Hàng: SC 10-10
  Đường kính lỗ: 10 mm
  Chất liệu: Đồng tráng kẽm
  Màu Sắc: Trắng Bạc
  Điện Áp: 380VAC
  Chụp Cos loại nhựa màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen, Xanh Lá Cây)
 • Đầu Cos SC 16-6

  Cos Bít SC Đồng
  Mã Hàng: SC 16-6
  Đường kính lỗ: 6 mm
  Chất liệu: Đồng tráng kẽm
  Màu Sắc: Trắng Bạc
  Điện Áp: 380VAC
  Chụp Cos loại nhựa màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen, Xanh Lá Cây)
 • Đầu Cos SC 16-8

  Cos Bít SC Đồng
  Mã Hàng: SC 16-8
  Đường kính lỗ: 8 mm
  Chất liệu: Đồng tráng kẽm
  Màu Sắc: Trắng Bạc
  Điện Áp: 380VAC
  Chụp Cos loại nhựa màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen, Xanh Lá Cây)
 • Đầu Cos SC 16-10

  Cos Bít SC Đồng
  Mã Hàng: SC 16-10
  Đường kính lỗ: 10 mm
  Chất liệu: Đồng tráng kẽm
  Màu Sắc: Trắng Bạc
  Điện Áp: 380VAC
  Chụp Cos loại nhựa màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen, Xanh Lá Cây)
 • Đầu Cos SC 25-6

  Cos Bít SC Đồng
  Mã Hàng: SC 25-6
  Đường kính lỗ: 6 mm
  Chất liệu: Đồng tráng kẽm
  Màu Sắc: Trắng Bạc
  Điện Áp: 380VAC
  Chụp Cos loại nhựa màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen, Xanh Lá Cây)
 • Đầu Cos SC 25-10

  Cos Bít SC Đồng
  Mã Hàng: SC 25-10
  Đường kính lỗ: 6 mm
  Chất liệu: Đồng tráng kẽm
  Màu Sắc: Trắng Bạc
  Điện Áp: 380VAC
  Chụp Cos loại nhựa màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen, Xanh Lá Cây)
 • Đầu Cos SC 25-8

  Cos Bít SC Đồng
  Mã Hàng: SC 25-8
  Đường kính lỗ: 8 mm
  Chất liệu: Đồng tráng kẽm
  Màu Sắc: Trắng Bạc
  Điện Áp: 380VAC
  Chụp Cos loại nhựa màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen, Xanh Lá Cây)
 • Đầu Cos SC 35-6

  Cos Bít SC Đồng
  Mã Hàng: SC 36-6
  Đường kính lỗ: 6 mm
  Chất liệu: Đồng tráng kẽm
  Màu Sắc: Trắng Bạc
  Điện Áp: 380VAC
  Chụp Cos loại nhựa màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen, Xanh Lá Cây)
 • Đầu Cos SC 35-8

  Cos Bít SC Đồng
  Mã Hàng: SC 36-8
  Đường kính lỗ: 8 mm
  Chất liệu: Đồng tráng kẽm
  Màu Sắc: Trắng Bạc
  Điện Áp: 380VAC
  Chụp Cos loại nhựa màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen, Xanh Lá Cây)
 • Đầu Cos SC 35-10

  Cos Bít SC Đồng
  Mã Hàng: SC 36-10
  Đường kính lỗ: 10 mm
  Chất liệu: Đồng tráng kẽm
  Màu Sắc: Trắng Bạc
  Điện Áp: 380VAC
  Chụp Cos loại nhựa màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen, Xanh Lá Cây)