Thiết Bị Điện ABB

 • Contactor ABB 115A | AX115-30-11

  Mã Hàng: AX115-30-11

  Order Code: 1SFL981074R8011
  Dòng Định Mức : 115 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO-1NC
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 116A | AF116-30-11

  Mã Hàng: AF116-30-11

  Order Code: 1SFL427001R1311 
  Dòng Định Mức : 116 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO – 1NC
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 12A | AF12-30-10

  Mã Hàng: AF12-30-10

  Order Code: 1SBL157001R1310 
  Dòng Định Mức : 12 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 12A | AX12-30-10

  Mã Hàng Contactor ABB: AX12-30-10
  Order Code: 1SBL911074R8010
  Dòng Định Mức : 12A AC-3
  Tiếp điểm phụ: 1NO
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 140A | AF140-30-11

  Mã Hàng: AF140-30-11

  Order Code: 1SFL447001R1311 
  Dòng Định Mức : 140 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO – 1NC
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 146A | AF146-30-11

  Mã Hàng: AF146-30-11 

  Order Code: 1SFL467001R1311 
  Dòng Định Mức : 146 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO – 1NC
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 150A | AX150-30-11

  Mã Hàng: AX150-30-11

  Order Code: 1SFL991074R8011
  Dòng Định Mức : 150 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO-1NC
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 185A | AX185-30-11

  Mã Hàng: AX185-30-11

  Order Code: 1SFL491074R8011
  Dòng Định Mức : 185 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO-1NC
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 18A | AF16-30-10

  Mã Hàng: AF16-30-10

  Order Code: 1SBL177001R1310
  Dòng Định Mức : 18 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 18A | AX18-30-10

  Mã Hàng Contactor ABB: AX18-30-10
  Order Code: 1SBL921074R8010
  Dòng Định Mức : 18A AC-3
  Tiếp điểm phụ: 1NO
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 190A | AF190-30-11

  Mã Hàng: AF190-30-11 

  Order Code: 1SFL487002R1311 
  Dòng Định Mức : 190 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO – 1NC
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 205A | AF205-30-11

  Mã Hàng: AF205-30-11

  Order Code: 1SFL527002R1311 
  Dòng Định Mức : 205 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO – 1NC
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 205A | AX205-30-11

  Mã Hàng: AX205-30-11

  Order Code: 1SFL501074R8011
  Dòng Định Mức : 205 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO-1NC
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 25A | AX25-30-10

  Mã Hàng Contactor ABB: AX25-30-10
  Order Code: 1SBL931074R8010
  Dòng Định Mức : 25A
  Tiếp điểm phụ: 1NO
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 260A | AX260-30-11

  Mã Hàng: AX260-30-11

  Order Code: 1SFL547074R8011
  Dòng Định Mức : 265 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO-1NC
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 265A | AF265-30-11

  Mã Hàng: AF265-30-11

  Order Code: 1SFL547002R1311 
  Dòng Định Mức : 265 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO – 1NC
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF