ACB ABB-4P Fixed | 1250A/42kA-E1B | 1SDA055640R1

ACB ABB-4P Fixed | 1250A/42kA-E1B | 1SDA055640R1

Giá :
Liên hệ

Nhóm Thiết Bị Điện : ACB

Phân Loại : ACB 4P ABB

Mã Hàng: 1SDA055640R1

Sản phẩm khác

ACB ABB-4P Fixed | 800A/85kA-E2S | 1SDA058290R1
ACB ABB-4P Fixed | 800A/85kA-E2S | 1SDA058290R1

ACB ABB-4P Fixed | 800A/85kA-E2S | 1SDA058290R1

Liên hệ

ACB ABB-4P Fixed | 800A/85kA-E2S | 1SDA058290R1

Liên hệ
ACB ABB-4P Fixed | 3200A/65kA-E3N | 1SDA056152R1
ACB ABB-4P Fixed | 3200A/65kA-E3N | 1SDA056152R1

ACB ABB-4P Fixed | 3200A/65kA-E3N | 1SDA056152R1

Liên hệ

ACB ABB-4P Fixed | 3200A/65kA-E3N | 1SDA056152R1

Liên hệ
ACB ABB-4P Fixed | 2000A/65kA-E2N | 1SDA055928R1
ACB ABB-4P Fixed | 2000A/65kA-E2N | 1SDA055928R1

ACB ABB-4P Fixed | 2000A/65kA-E2N | 1SDA055928R1

Liên hệ

ACB ABB-4P Fixed | 2000A/65kA-E2N | 1SDA055928R1

Liên hệ
ACB ABB-4P Fixed | 1600A/65kA-E2N | 1SDA055896R1
ACB ABB-4P Fixed | 1600A/65kA-E2N | 1SDA055896R1

ACB ABB-4P Fixed | 1600A/65kA-E2N | 1SDA055896R1

Liên hệ

ACB ABB-4P Fixed | 1600A/65kA-E2N | 1SDA055896R1

Liên hệ

Đối tác toàn cầu